Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2018

tureno
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromxalchemic xalchemic

May 01 2018

tureno
i nie robic z prostych spraw emocjonalnych labiryntow
— xxx
tureno
Opłakuję coś, czego nigdy nie miałam. Co za absurd. Rozpacz
z powodu przeklętych nadziei, przeklętych marzeń i oczekiwań.
— E L James.
Reposted fromnutt nutt
tureno
8599 d7d8
Marek Koterski.
Reposted fromnutt nutt

April 16 2018

tureno
Znowu nie śpię, bo boli mnie utrata czegoś, czego właściwie nigdy nie miałam. Znowu nie śpię, bo stawiam na szali po jednej stronie miłość, a po drugie coś, bez czego wydawało mi się, że nie będę w stanie żyć. Znowu nie śpię, bo próbuję pokonać własną dumę i przekonać się, że nie  potrzebuję niczego więcej, niż mam teraz. I może uda mi się z tym pogodzić.
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej

April 08 2018

tureno
8317 6dbb 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe
tureno
Kochać w ogóle znaczy wystawić się na zranienie. Pokochaj cokolwiek, a twoje serce z pewnością odczuje ból, a może nawet zostanie złamane. Jeśli chcesz mieć pewność utrzymania serca w stanie nienaruszonym, nie wolno ci go ofiarować nikomu, nawet zwierzęciu. Otul je ostrożnie swoimi hobby i odrobiną luksusu, unikaj wszelkich komplikacji, zamknij je bezpiecznie w szkatule lub trumnie własnego egoizmu. Ale w tej szkatule - bezpieczne, w ciemności, w bezruchu, bez powietrza - ono się zmieni. Nie będzie złamane, nie, ono stanie się nie do złamania, nieprzystępne, zatwardziałe... Jedynym miejscem poza Niebem, gdzie możesz być doskonale zabezpieczony przed wszystkimi niebezpieczeństwami miłości, jest Piekło.
— C.S. Lewis – Cztery miłości
Reposted fromrybasferyczna rybasferyczna

January 12 2018

tureno

October 29 2017

tureno
0686 aaa7 500
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow

September 04 2017

She had a great taste for literature.
Yet she is so naive
That she don’t realize
That she is the poetry
That I’m trying to put in words.
Random Xpressions (via kestrelofthenorth)
Reposted frommaliatate maliatate

August 31 2017

tureno
8080 f6de

August 28 2017

tureno
0845 9094
Reposted frompralina pralina

August 24 2017

tureno
całowanie to nawilżanie duszy
— K. Kowalewska
Reposted fromforgivness forgivness

August 22 2017

tureno
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromLukrecja Lukrecja
tureno
1512 0e30 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja

August 21 2017

tureno
0040 a3fc 500
Reposted fromministerium ministerium

August 20 2017

tureno
7076 516e 500
Reposted frominsatiability insatiability

August 17 2017

tureno
Proszę was nie bójcie się samotności, nie bójcie się ciszy, nie bójcie się nudy, pamiętajcie że milczenie jest wymowne, że nienawiść krzyczy, ryczy, ujada i wyje, miłość uśmiecha się, milczy, czeka na was.
— Tadeusz Różewicz
tureno
3682 b14b 500
Reposted fromkindofnightmare kindofnightmare

August 15 2017

tureno
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu
— Robert K. Bloom
Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl