Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

tureno

November 22 2017

0341 d2e8
Reposted fromsavatage savatage

October 29 2017

tureno
0686 aaa7 500
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow

September 04 2017

She had a great taste for literature.
Yet she is so naive
That she don’t realize
That she is the poetry
That I’m trying to put in words.
Random Xpressions (via kestrelofthenorth)
Reposted frommaliatate maliatate

August 31 2017

tureno
8080 f6de
Reposted bypieriestrojka pieriestrojka

August 28 2017

tureno
0845 9094
Reposted frompralina pralina

August 24 2017

tureno
całowanie to nawilżanie duszy
— K. Kowalewska
Reposted fromniezapominajka niezapominajka

August 22 2017

tureno
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromLukrecja Lukrecja
tureno
1512 0e30 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja

August 21 2017

tureno
0040 a3fc 500
Reposted fromministerium ministerium

August 20 2017

tureno
7076 516e 500
Reposted frominsatiability insatiability

August 17 2017

tureno
Proszę was nie bójcie się samotności, nie bójcie się ciszy, nie bójcie się nudy, pamiętajcie że milczenie jest wymowne, że nienawiść krzyczy, ryczy, ujada i wyje, miłość uśmiecha się, milczy, czeka na was.
— Tadeusz Różewicz
tureno
3682 b14b 500
Reposted fromkindofnightmare kindofnightmare

August 15 2017

tureno
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu
— Robert K. Bloom
Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala
tureno
Tęsknię za Twoim zapachem.
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness
tureno
Szekspir napisał: Czuję się szczęśliwy, wiesz dlaczego? Dlatego, że niczego nie oczekuję. Dlatego, że czekać i mieć nadzieje boli. Wszystkie problemy mają sens i znaczenie. My będziemy zawsze spotykać ludzi dla których będziemy bez znaczenia, nawet jeśli powiedzą, że jesteśmy dla nich ważni. Ważne, żeby być silnym, bo po każdym upadku w życiu przychodzi nadzieja i światło w tunelu. Bądź zawsze szczęśliwa. Myśl o sobie, żyj dla siebie. Myśl o tym oddychaj. Zanim powiesz, słuchaj. Zanim napiszesz, pomyśl. Zanim odpowiesz, wysłuchaj. Zanim umrzesz, żyj. Zanim coś zrobisz, obserwuj. Udany związek jest nie ten z perfekcyjną osobą, tylko z tą osobą, z którą uczysz się żyć akceptować jej błędy. Jeśli ją utracisz będziesz żałował. Jeśli chcesz być szczęśliwy, żyj szczęśliwie. Dbaj o dobrych ludzi wokół, gdyż jesteś jednym z nich. Wspominaj jeśli, oczekujesz, że będzie ktoś, kto Twoje życie uczyni piękniejszym. Nie niszcz nigdy swojej osobowości dla kogoś kto przemija. Silna osoba próbuje swoje życie utrzymywać w porządku. Nawet ze łzami w oczach prostujesz się i mówisz z uśmiechem, że jest dobrze.
— Podesłane
Reposted fromnonecares nonecares

August 11 2017

tureno
Reposted fromkaiee kaiee

August 04 2017

tureno
Ma w sobie milion cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy, ale i nieskończenie wiele takich, które uwielbiam. Uwielbiam nawet niektóre z tych cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy.
— Ten mężczyzna
tureno
tureno
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl